top of page

SEKCIJA ŠUS

SUS.jpg

ŠUS je zasnovan z namenom združevanja športnih in umetniških aktivnosti ter spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja v okviru KUD Dobrova.

Športne aktivnosti

 

Cilj rednih športnih aktivnosti v okviru sekcije ŠUS je spodbujanje zdravega načina življenja, tekmovanja in druženja med člani različnih starosti ter povezovanje športa z umetniškimi dejavnostmi. V ospredju športnih aktivnosti bo namizni tenis, saj je ta šport primeren za vse generacije in omogoča enostavno vključevanje novih članov.

Z rednimi športnimi aktivnostmi želi sekcija ŠUS spodbujati zdrav življenjski slog, povezovanje in sodelovanje med člani različnih starosti ter promovirati šport kot pomemben element lokalne skupnosti. Poleg tega bodo športne aktivnosti omogočale udeležencem priložnost za izboljšanje svojih veščin, telesne kondicije in samozavesti.

Z rednimi športnimi aktivnostmi sekcija ŠUS želi zagotoviti raznolike in kakovostne možnosti za preživljanje prostega časa, spodbujati zdrav življenjski slog in povezovanje med člani ter prispevati k razvoju športa in medgeneracijskega sodelovanja v okviru KUD Dobrova in lokalne skupnosti.

Umetniške delavnice in projekti

Cilj umetniških delavnic in projektov v okviru sekcije ŠUS je spodbujanje ustvarjalnosti, izražanja in osebnega razvoja članov ter povezovanje umetnosti z športom in medgeneracijskim sodelovanjem. Delavnice in projekti bodo obsegali različne umetniške zvrsti, kot so slikarstvo, fotografija, glasba, gledališče in ples, ter bodo prilagojeni različnim starostnim skupinam in zanimanjem.

Z umetniškimi delavnicami in projekti sekcija ŠUS želi zagotoviti raznolike in kakovostne možnosti za preživljanje prostega časa, spodbujati ustvarjalnost in osebni razvoj članov ter prispevati k razvoju umetnosti, medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja med športom in umetnostjo v okviru KUD Dobrova in lokalne skupnosti.

Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje

Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje sta ključna cilja sekcije ŠUS, saj želi ustvariti močno skupnost, ki bo združevala člane različnih starosti in ozadij ter omogočila izmenjavo znanja, izkušenj in veščin. Aktivnosti, ki bodo spodbujale medgeneracijsko povezovanje, bodo vključevale sodelovanje med mlajšimi in starejšimi člani ter organizacijo dogodkov, delavnic in projektov, ki bodo povezovali šport, umetnost in družabnost.

Z medgeneracijskim povezovanjem in sodelovanjem sekcija ŠUS želi prispevati k socialni koheziji, solidarnosti in medsebojnemu razumevanju med različnimi generacijami v okviru KUD Dobrova in lokalne skupnosti. Poleg tega želi spodbujati skupno učenje, izmenjavo znanja in izkušenj ter ustvarjanje močne, povezane in vključujoče skupnosti članov in njihovih družin.

Vizija Športno Umetniške Sekcije - ŠUS 

V sklopu sekcije Športno umetniška sekcija (ŠUS) v okviru KUD Dobrova želimo ustvariti bogat, celovit in vključujoč program, ki bo združeval športne, umetniške in medgeneracijske aktivnosti. S tem želimo obogatiti kulturno, športno in družbeno življenje v občini Dobrova - Polhov Gradec ter spodbujati sodelovanje, ustvarjalnost in povezovanje med občani vseh starosti.

 

Naša vizija je ustvariti dinamično in raznoliko sekcijo, ki bo s svojimi dejavnostmi omogočala občanom pridobivanje novih znanj in veščin, spodbujala medgeneracijsko sodelovanje ter prispevala k boljši kakovosti življenja in socialni koheziji v lokalni skupnosti. Z učinkovito promocijo, komunikacijo in sodelovanjem z lokalnimi partnerji ter zainteresiranimi stranmi želimo povečati prepoznavnost sekcije ŠUS ter privabiti nove udeležence, donatorje in podpornike.

Letna poročila sekcije ŠUS:

FB Logo sus_edited.jpg
bottom of page